OŠETŘOVNÉ - vyjádření ředitelky školy

Nové vyjádření ohledně ošetřovného 

 

Informace k Ošetřovnému pro péči o děti do 13 let  od MPSV zde www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

 

Informace pro OSVČ k ošetřovnému  od MPO zde

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků,

dle nařízení MZ ČR je nařízen zákaz vstupu žáků do budovy školy od 11. března 2020. Školní jídelna nebude vařit pro žáky ani cizí strávníky. Odhlášení stravy v době uzavření školy provede centrálně vedoucí školní jídelny. Sledujte prosím  nadále webové stránky školy.

Rovněž si můžete ve škole nechat potvrdit ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ PŘI PÉČI O DÍTĚ DO 10 LET pouze emailem na skola@zskrizova.cz, do emailu uveďte jméno a příjmení dítěte, třídu a datum zahájení ošetřovného. Tiskopis vyplníme a naskenovaný s naším razítkem a podpisem Vám pošleme na email zpět.

Během pondělí 16. 3. 2020 byste měli také dostat podklady od třídních učitelů na procvičování učební látky. Doručeny vám budou prostřednictvím webových stránek třídy.

Opatření platí do odvolání.

Mgr. Jana Nováková Hotařová

ředitelka školy

 

Vyjádření MZ ČR

Opatření Ministerstva zdravotnictví zakazuje osobní přítomnost při vzdělávání nebo studiu a týká se všech žáků a studentů. Na základní škole se pak týká také přípravných tříd a přípravného stupně základní školy speciální. Netýká se osobní přítomnosti zaměstnanců ve školách a školských zařízeních. Opatření je platné do odvolání.   

Opatření se týká i jiných akcí pořádaných školou pro žáky a studenty a také praktického vyučování včetně odborného výcviku.

V případě již probíhajících akcí pořádaných školou (například lyžařský kurz) je možné tyto akce dokončit. U dalších takových naplánovaných akcí doporučujeme zvážit jejich uskutečnění. Pokud škola koná další akce, které však nesouvisí přímo se vzděláváním, doporučujeme i takovéto akce zrušit nebo omezit.

Opatření se týká prezenčního vzdělávání, tedy v ZŠ celé vzdělávání, v SŠ a VOŠ při denní, večerní případně kombinované formě vzdělávání při osobní účasti. Tam, kde to podmínky školy a žáků či studentů umožní, je možné používat nástroje „distančního vzdělávání/studia“. O využití těchto nástrojů rozhoduje ředitel školy.

Školní jídelny – poskytující stravování žákům a studentům ZŠ, ZŠS, SŠ, konzervatoře a VOŠ nebudou po tuto dobu poskytovat školní stravování těmto žákům a studentům. Na jiné činnosti nemá opatření přímý vliv.

Školní družina – nebude po dobu platnosti opatření v provozu.

 

Zaměstnanci školy:

I nadále platí, že podle § 22a odst. 2 zákona o pedagogických pracovnících je pedagogický pracovník povinen být na pracovišti zaměstnavatele v době stanovené rozvrhem jeho přímé pedagogické činnosti, v době stanovené rozvrhem jeho dohledu nad dětmi a žáky, v době zastupování jiného pedagogického pracovníka a v případech, které stanoví v souladu se zákoníkem práce zaměstnavatel. Primárně ředitel školy přiděluje zaměstnancům (pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům) práci (např. vzdělávání s využitím nástrojů distančního vzdělávání nebo výkon prací souvisejících s přímou pedagogickou činností). Nemůže-li ředitel školy pedagogickému pracovníkovi práci přidělovat, může mu určit dobu čerpání samostudia. Pokud ředitel školy nemůže zaměstnanci přidělovat práci, jedná se o překážku v práci na straně zaměstnavatele.  

 

Ošetřovné:

Pokud v souvislosti s opatřením Ministerstva zdravotnictví bude muset rodič pečovat o dítě mladší 10 let, pak zaměstnavatel je povinen omluvit jeho nepřítomnost v práci po dobu, kdy pečuje o dítě mladší 10 let.

Zaměstnanec - rodič má nárok na ošetřovné, pokud žije s dítětem ve společné domácnosti. Rodiče se mohou v péči o dítě vystřídat.

Podrobnosti včetně tiskopisu, který potvrzuje škola, jsou k dispozici na 

https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/Karantena_a_osetrovne.pdf.

/Mimořádné opatření MZ.pdf

/Formulář ČSSZ - žádost o ošetřování.pdf

/Informace ČSSZ o čerpání ošetřování.pdf

Přidáno 12. 3. 2020, autor: Kateřina Pisková

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Kontakty

Základní škola Jihlava

Křížová 33, příspěvková organizace
Křížová 1367/33
586 01 Jihlava

Datová schránka: 2nmmm7j

Vedení školy:

Ředitelka:
Mgr. Jana Nováková Hotařová
Tel.: 565 598 200
E-mail:  jana.novakova@zskrizova.cz

Zástupkyně ředitelky:
Mgr. Lenka Picková
Tel.: 565 598 201
E-mail: lenka.pickova@zskrizova.cz

 

Ekonomka školy:
Hana Hudecová
Tel.: 565 598 205
E-mail: ekonomka.skoly@zskrizova.cz


Školní jídelna:

Vedoucí školní jídelny: 

Radek Vitouš
Tel.: 565 598 280
E-mail: skolni.jidelna@zskrizova.cz