Třída 9. A

Třídní učitelka: Mgr. Michaela Vacková

Email: michaela.vackova@zskrizova.cz

Telefon: 565 598 214

Distanční výuka od 4. 1. 2021

Vážení rodiče, milí žáci a žákyně,

dle usnesení vlády je od 4. 1. 2021 zakázána přitomnost žáků ve škole, proto se opět přesouváme na distanční výuku. Umožněny budou pouze individuální konzultace (učitel-žák) po předchozí domluvě přes email nebo komens.

 

Obědy pro žáky na distanční výuce se budou vydávat do vlastních nádob od 13.00 hod. do 13.30 hod. Obědy je nutné pro žáky přihlásit (emailem, přes icanteen nebo telefonicky). 

 

Výuka bude i nadále probíhat opět přes komunikační platformu SKYPE. Pokyny pro výuku jsou zveřejněny na webu školy, kde naleznete všechny důležité informace. V případě jakýchkoliv nejasností nebo dotazů kontaktujte emailem nebo přes Komens vedení školy nebo učitele daného předmětu.

 

!!! Nový rozvrh od 4. 1. 2021 zde !!!

NOVÉ: Omlouvání absence během distanční výuky

 

Dle novely zákona č. 561/2004 Sb. je distanční vzdělávání pro všechny žáky povinné. Z toho plyne povinnost zákonných zástupců omlouvat absenci žáků na online hodinách.

 

Dle nově nastavených pravidel na naší škole musí zákonný zástupce omluvit absenci za každý uplynulý týden do pátku tohoto týdne, nejpozději do pondělí týdne nasledujícího. Absence, která nebude podložena řádnou omluvenkou v tomto termínu, bude považována za neomluvenou. Škola má povinnost svolat výchovnou komisi za přítomnosti pracovníka OSPOD od 10 neomluvených hodin.

 

Omluvenky prosím zasílejte na e-mail michaela.vackova@zskrizova.cz nebo prostřednictvím komunikačního modulu Komens. V omluvenkách uvádějte správné datum absence a důvod absence..


NOVÉ: Úprava zadavání práce při distanční výuce

 

Přetrvávající distanční výuka může být pro většinu žáků náročná, proto z předmětů Občanská výchova, Rodinná výchova, Výtvarná výchova, Hudební výchova, Tělesná výchova, Pracovní činnosti a Informatika nebudou od 29. 3. 2021 zadávány nové úkoly. Úkoly zadané z těchto předmětů do 25. 3. 2021 ale ještě vypracujte a odevzdejte.

 

Online hodina Občanské výchovy ve středu byla z rozvrhu online hodin vyřazena.

 

Cílem je ulevit žákům při distanční výuce, aby měli více času se soustředit na učivo hlavních předmětů. Čas mohou rovněž využít pro stanovení individuálních konzultací s vyučujícími.

 


                       

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Kontakty

Základní škola Jihlava

Křížová 33, příspěvková organizace
Křížová 1367/33
586 01 Jihlava

Datová schránka: 2nmmm7j

Vedení školy:

Ředitelka:
Mgr. Jana Nováková Hotařová
Tel.: 565 598 200
E-mail:  jana.novakova@zskrizova.cz

Zástupkyně ředitelky:
Mgr. Lenka Picková
Tel.: 565 598 201
E-mail: lenka.pickova@zskrizova.cz

 

Ekonomka školy:
Hana Hudecová
Tel.: 565 598 205
E-mail: ekonomka.skoly@zskrizova.cz


Školní jídelna:

Vedoucí školní jídelny: 

Radek Vitouš
Tel.: 565 598 280
E-mail: skolni.jidelna@zskrizova.cz