Třída 8. B

Třídní učitel: Mgr. Jaroslav Pátek

Telefon: 565 598 213

Email: jaroslav.patek@zskrizova.cz

Asistentka pedagoga: Bc. Petra Vávrová

Email: petra.vavrova@zskrizova.cz

 

Aktuálně:


NOVÉ: Návrat žáků do škol

 

V týdnu od 10. 5. 2021 se navrací rotačně 2. stupeň k prezenční výuce – prezenčně se v tomto týdnu zapojí třída 8. B. V následujícím týdnu od 17. 5. bude třída 8. B doma na distanční výuce. Je nutné, aby žáci byli vybaveni 2 ks chirurgických roušek (ne látkových).

 

Žáci 2. stupně se budou testovat antigenními testy každé pondělí a čtvrtek ihned po příchodu do školy ve třídě. Je tedy nutné, aby žáci dorazili do školy přesně ve stanovený čas dle rozpisu.

 

  Příchod do školy Odchod do šaten
Pondělí 7:30 13:25
Úterý 7:30 13:25
Středa 7:30 13:25
Čtvrtek 7:05 12:40, poté odpolední výuka
Pátek 7:30 13:25

 

 

Prezenční výuka bude probíhat dle upraveného rozvrhu, který je uvedený níže:


 

Nutné doplnění zadaných úkolů

Žáci, kteří v minulosti nevypracovali zadané úkoly z předmětů Občanská výchova, Rodinná výchova, Výtvarná výchova, Hudební výchova, Tělesná výchova, Pracovní činnosti a Informatika, musí tyto úkoly dodatečně vypracovat, aby mohli být na konci školní roku z těchto předmětů klasifikováni

 

V případě, že žák již neví, jaké úkoly měl vypracovat, kontaktuje vyučujícího daného předmětu. Mezní termín pro dodatečné odevzdání úkolu je 31. 5. 2021, ale doporučuji nenechávat to na poslední chvíli.

 


Omlouvání absence během distanční výuky

 

Dle novely zákona č. 561/2004 Sb. je distanční vzdělávání pro všechny žáky povinné. Z toho plyne povinnost zákonných zástupců omlouvat absenci žáků na online hodinách.

 

Dle nově nastavených pravidel na naší škole musí zákonný zástupce omluvit absenci za každý uplynulý týden do pátku tohoto týdne, nejpozději do pondělí týdne nasledujícího. Absence, která nebude podložena řádnou omluvenkou v tomto termínu, bude považována za neomluvenou. Škola má povinnost svolat výchovnou komisi za přítomnosti pracovníka OSPOD od 10 neomluvených hodin.

 

Omluvenky prosím zasílejte na e-mail jaroslav.patek@zskrizova.cz nebo prostřednictvím komunikačního modulu Komens. V omluvenkách uvádějte správné datum absence a důvod absence. Bližší informace Vám byly zaslány na e-mail ve středu 24. 3. 2021.

 


Úprava zadavání práce při distanční výuce

 

Přetrvávající distanční výuka může být pro většinu žáků náročná, proto z předmětů Občanská výchova, Rodinná výchova, Výtvarná výchova, Hudební výchova, Tělesná výchova, Pracovní činnosti a Informatika nebudou od 29. 3. 2021 zadávány nové úkoly. Úkoly zadané z těchto předmětů do 25. 3. 2021 ale ještě vypracujte a odevzdejte.

 

Online hodina Občanské výchovy ve středu byla z rozvrhu online hodin vyřazena.

 

Cílem je ulevit žákům při distanční výuce, aby měli více času se soustředit na učivo hlavních předmětů. Čas mohou rovněž využít pro stanovení individuálních konzultací s vyučujícími.


 

Distanční výuka - obecné informace

 

Dle usnesení vlády zůstávají od pondělí 26. 2. 2021 všechny třídy doma na distanční výuce. Je však možná individuální konzultace (pouze jeden žák, jeden pedagogický pracovník) po domluvě s jednotlivými vyučujícími nebo paní asistentkou Bc. Petrou Vávrovou. Pro tyto konzultace bude vyhrazena každá středa v týdnu.

 

Výuka bude jinak standardně probíhat opět přes komunikační platformu SKYPE. Pokyny pro výuku jsou zveřejněny na webu školy, kde naleznete všechny důležité informace. V případě jakýchkoliv nejasností nebo dotazů kontaktujte e-mailem nebo přes Komens vedení školy nebo učitele daného předmětu. Rozvrh online hodin je uveden níže.

 

Obědy pro žáky na distanční výuce se budou vydávat do vlastních nádob od 13.00 hod. do 14.00 hod.

 

Obědy je v případě zájmu nutné přihlásit u vedoucího ŠJ (e-mailem, přes iCanteen nebo telefonicky).

 

Sledujte prosím e-mail, případně Komens a webové stránky pro další případné informace.

 


Rozvrh online hodin pro distanční výuku platný od 29. 3. 2021:

 

Časy online hodin mohou být orientační. Záleží, jak se domluvíte s vyučujícím daného předmětu.

 

  8.00 - 8.40 9.00 - 9.40 10.00 - 10.40 11.00 - 11.40 12.00 - 12.40 13.00 - 13.40
Pondělí ČJ M     AJ  
Úterý     Z M FY  
Středa   ČJ AJ NJ    
Čtvrtek   D      
Pátek   M ČJ CH    

Podrobnější informace naleznete pod níže uvedenými odkazy. 

 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Kontakty

Základní škola Jihlava

Křížová 33, příspěvková organizace
Křížová 1367/33
586 01 Jihlava

Datová schránka: 2nmmm7j

Vedení školy:

Ředitelka:
Mgr. Jana Nováková Hotařová
Tel.: 565 598 200
E-mail:  jana.novakova@zskrizova.cz

Zástupkyně ředitelky:
Mgr. Lenka Picková
Tel.: 565 598 201
E-mail: lenka.pickova@zskrizova.cz

 

Ekonomka školy:
Hana Hudecová
Tel.: 565 598 205
E-mail: ekonomka.skoly@zskrizova.cz


Školní jídelna:

Vedoucí školní jídelny: 

Radek Vitouš
Tel.: 565 598 280
E-mail: skolni.jidelna@zskrizova.cz