Třída 1. A

Třídní učitelka: Mgr. Hana Krichťáková

Email: hana.krichtakova@zskrizova.cz

Telefon: 565 598 210 - sborovna školy

 

Důležité - prezenční výuka

Od pondělí 10.5.2021 pokračuje povinná prezenční výuka a všichni žáci 1.A (případně v doprovodu jejich zákonných zástupců) budou vstupovat do školy z ulice Divadelní, kde bude probíhat testování žáků na COVID-19 na školním hřišti, v případě nepříznivého počasí v tělocvičně. 

Testování – žáci: testování se uskuteční každé pondělí dle rozpisu. S žákem může na testování pouze 1 zákonný zástupce!!!

Pokud zákonný zástupce doprovází dítě na testování, účastní se pouze testování, v žádném případě nedoprovází žáka do budovy školy. Žáci odchází po výsledcích testů přes hřiště do šaten najednou s asistentkou pedagoga.

Při testování všichni zachovávají rozestupy 1, 5 m!!!

Žáci navštěvující ranní ŠD budou otestováni ve školní družině – odchází ihned do třídy, kde již budou přítomni (v předstihu) vyučující.

Pokud by byl test žáka pozitivní, zákonný zástupce si žáka odvede ihned domů.

 

Ještě bych vás chtěla informovat, že informace k testování si můžete přečíst na webové stránce https://testovani.edu.cz.

 

Obědy budou mít žáci přihlášeny, pokud obědy nebudou odebírat, musí si je odhlásit.

 

Rozpis příchodů a odchodů žáků od 10. 5. 2021 do 14.5.2021

Pondělí 10.5.2021 – příchod 7:30 (testování na hřišti), odchod 11:50

Úterý 11.5.2021 – příchod 7:40 (do šaten), odchod 11:50

Středa 12.5.2021 – příchod 7:40 (do šaten), odchod 11:50

Čtvrtek 13.5.2021 – příchod 7:40 (do šaten), odchod 11:50

Pátek 14.5.2021 – příchod 7:40 (do šaten), odchod 11:50

 

Důležité - omlouvání nepřítomnosti žáků

Vážení rodiče,

distanční vzdělávání je pro žáky povinné.

Pokud je žák ze závažného důvodu distanční výuce nepřítomenje povinností zákonného zástupce žáka do 3 dnů omluvit. Omluvenky lze třídnímu učiteli zasílat e-mailem, přes Komens, absenci lze omluvit také telefonicky. Později omluvená absence bude považována za neomluvenouOd 10 neomluvených hodin má škola povinnost oznámit tuto skutečnost na OSPOD Magistrátu města Jihlavy. Třídní učitel není povinen vyzývat zákonného zástupce k omluvení absence.

 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Kontakty

Základní škola Jihlava

Křížová 33, příspěvková organizace
Křížová 1367/33
586 01 Jihlava

Datová schránka: 2nmmm7j

Vedení školy:

Ředitelka:
Mgr. Jana Nováková Hotařová
Tel.: 565 598 200
E-mail:  jana.novakova@zskrizova.cz

Zástupkyně ředitelky:
Mgr. Lenka Picková
Tel.: 565 598 201
E-mail: lenka.pickova@zskrizova.cz

 

Ekonomka školy:
Hana Hudecová
Tel.: 565 598 205
E-mail: ekonomka.skoly@zskrizova.cz


Školní jídelna:

Vedoucí školní jídelny: 

Radek Vitouš
Tel.: 565 598 280
E-mail: skolni.jidelna@zskrizova.cz