Poučení o bezpečnosti, pokyny - zahraniční exkurze Štýr

Poučení žáků před exkurzí do Štýru a Lince

 

 • Žáci se dostaví na místo srazu 15 min. před plánovaným odjezdem a předloží ke kontrole svůj platný pas či OP a kartičku zdravotní pojišťovny.
 • Žáci se nesmějí přibližovat k dopravnímu prostředku před jeho úplným zastavením

 a nastupují až na pokyn pedagogického pracovníka. Dodržují pravidla BESIP.

 • Při přepravě hromadnými dopravními prostředky dodržují přepravní předpisy, zejména je zakázáno vyklánět se z oken či z nich cokoliv vyhazovat, otevírat dveře, hlukem obtěžovat spolucestující.
 • V případě, že žák trpí v dopravních prostředcích nevolností, doporučuje se ještě před jízdou užít příslušné léky (např. KINEDRYL nebo NOKINAL).
 • V případě užívání trvalých léků zajistí podání rodič.
 •  Při jízdě neopouští své místo, pokud to není nutné ze zdravotních či jiných závažných důvodů.
 • Osobní věci musí být v batohu.
 • Mobil, fotoaparát, MP3 přehrávač aj. si žák bere na vlastní zodpovědnost, pojišťovna

       jejich poškození nebo ztrátu nehradí.

 • Výlet je akce školy, tzn., že se na žáky vztahují všechna ustanovení školního řádu,

je zakázáno kouřit, požívat alkoholické a energetické nápoje a jiné omamné prostředky.

 • Jestliže se žák dopustí krádeže či vandalismu, bude škola tuto skutečnost hlásit orgánům činným v trestním řízení, nebo doporučí poškozenému (jeho zákonnému zástupci), aby se na tyto orgány obrátil.
 • Žáci se řídí programem exkurze, nařízeními vyučujících a průvodce cestovní kanceláře.
 • Žákům je zakázáno vzdálit se bez svolení vyučujících od skupiny.
 • Žákům bude vždy zdůrazněno předem, kam jít, pokud by se ztratili – bude určen výrazný orientační bod.
 • Žák z důvodu bezpečnosti nekomunikuje s cizími osobami a nesděluje osobní informace.
 • Žák se vyhýbá z důvodu zdravotního rizika kontaktu s cizími zvířaty (např. nehladí psy apod.)
 • Každé onemocnění (poranění, nevolnost apod.) žák musí hlásit vyučujícím ihned.
 • Žáci musí dodržovat základní hygienická pravidla. Dbát na pitný režim.
 • Při vážném onemocnění nebo závažném kázeňském přestupku jsou rodiče povinni zajistit odvoz dítěte domů na vlastní náklady.
 • Po návratu z akce je žák povinen zanechat své místo v autobuse uklizené a nechat je překontrolovat vyučujícím, teprve pak může na jeho pokyn vystoupit.
 • Protože se budeme pohybovat i za šera, je nutný reflexní pásek.
 • Po návratu z exkurze si dítě vyzvedne zákonný zástupce.
 • Ověřit operátora! 

Pokyny k exkurzi do Štýru a Lince:

Termín: 13. 12. 2019

Sraz: v 6:45 hod. u Obchodní akademie v Jihlavě

Odjezd: v 7:00 hodin od Obchodní akademie v Jihlavě.

Předpokládaný návrat: mezi 21:00 - 22:00 hodin – k Obchodní akademii v Jihlavě

Cena: 800,- Kč

 

Pokyny: exkurze je zajišťována ve spolupráci s CK Úsměv, žáci navštíví Christkindl (kostel se soškou Jezulátka, vánoční poštovní úřad, Muzeum betlémů s unikátním mechanickým betlémem), historické centrum Štýru a Vánoční muzeum, kde se projedou vánoční horskou dráhou. Dále zavítají do Lince, kde probíhají tradiční adventní trhy.

V ceně je doprava, průvodce, cestovní připojištění.

Žáci si vezmou jídlo a pití na celý den, vhodné oblečení, obuv, pláštěnku, léky (pokud je dítě užívá), kartičku zdravotní pojišťovny, platný cestovní pas nebo občanský průkaz.

Kapesné: dle uvážení rodičů, doporučuji 20 eur

Žáci budou před exkurzí poučeni o bezpečnosti a chování (zákaz užívání alkoholu, návykových látek, kouření, bezpečnost silničního provozu - po celou dobu platí všechna ustanovení školního řádu, celé poučení bude na stránkách školy).

 

Storno poplatky:

V případě, že se dítě nebude moci z vážných důvodů zájezdu zúčastnit, je potřeba to neprodleně oznámit p. uč. L. Olexové, nejpozději 3 dny před odjezdem. Později již budou peníze navráceny jen v případě, že pojede náhradník, kterého si žák/žákyně sežene (musí být žákem/žákyní školy).

Po skončení exkurze si zákonný zástupce vyzvedne dítě u autobusu.

 

   

 

Přidáno 10. 12. 2019, autor: Kateřina Pisková

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Kontakty

Základní škola Jihlava

Křížová 33, příspěvková organizace
Křížová 1367/33
586 01 Jihlava

Datová schránka: 2nmmm7j

Vedení školy:

Ředitelka:
Mgr. Jana Nováková Hotařová
Tel.: 565 598 200
E-mail:  jana.novakova@zskrizova.cz

Zástupkyně ředitelky:
Mgr. Lenka Picková
Tel.: 565 598 201
E-mail: lenka.pickova@zskrizova.cz

 

Ekonomka školy:
Hana Hudecová
Tel.: 565 598 205
E-mail: ekonomka.skoly@zskrizova.cz


Školní jídelna:

Vedoucí školní jídelny: 

Radek Vitouš
Tel.: 565 598 280
E-mail: skolni.jidelna@zskrizova.cz