Pokyny od 1. 3. 2021

Informace k provozu škol od 1. března 2021

 

Vážení rodiče, milí žáci a žákyně,

vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, podle kterého jsou od 1. 3. 2021 uzavřeny školy pro prezenční výuku pro všechny žáky.

 

Výuka

  • výuka bude probíhat distanční formou – synchronní výuka – on-line vyučovací hodiny dle rozvrhu, asynchronní výuka – formou samostudia (jako doposud u 3. – 9. ročníků, nově pro PT, 1., 2. ročníky a 9. B)

 

  • distanční výuka je pro všechny žáky povinná, nepřítomnost žáků na distanční výuce je nutné omluvit nejpozději do 3 dnů

  • nadále je povolena přítomnost žáků ve škole při individuálních konzultacích dětí, žáků v základním vzdělávání a žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání 

 

  • předávání výukových materiálů (pro žáky, kteří nemají jinou možnost zapojení do online výuky) bude probíhat vždy v pondělí od 8.30 do 11.30 hod. ve vestibulu školy, odevzdávání úkolů – vždy v pátek od 8.30 do 11.30 hod.

 

  • bližší informace k průběhu výuky dostanete od třídních učitelů
    a učitelů vyučujících daný předmět. Pokyny vyučující zveřejní na webových stránkách školy v sekcích tříd.

Při vstupu do budovy školy a pohybu ve škole musí nosit všechny osoby respirátor bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95) nebo jednu zdravotnickou obličejovou masku. Nesmí používat látkové roušky.

 

Školní družina není v provozu.

 

Školní jídelna

  • bude vydávat obědy do vlastních nádob

                - pro žáky 1. stupně od 12.00 do 13.00 hodin

                - pro žáky 2. stupně od 13.00 do 14.00 hodin

  • obědy pro žáky 3. -9. ročníků je možné odebírat již od pondělí 1. 3. 2021 (žáci, kteří oběd již odebírali)
  • obědy pro žáky PT, 1, 2. ročníků a 9. B jsou automaticky odhlášeny, pokud chtějí žáci těchto ročníků odebírat obědy, je nutné je opět přihlásit u vedoucího školní jídelny v pondělí 1. 3. 2021 od 8.00 do 12.00 hodin. Oběd bude možné odebírat od 2. 3.  2021.

Škola podle nových pravidel nevyplňuje žádné potvrzení pro „ošetřovné“
https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.

 

Škola pro zabezpečení nezbytné péče o děti ve věku od 2 do 10 let.

Oznamuji všem rodičům, že v souladu s usnesením vlády o přijetí krizových opatření ze dne 26. 2. 2021 základní a mateřskou školou v Jihlavě, která bude určena pro zabezpečení nezbytné péče o děti zaměstnanců klíčových složek pro zabezpečení zdravotní péče a bezpečnosti v území (např. bezpečnostní sbory, obecní policie, poskytovatelé zdravotních služeb, orgány ochrany veřejného zdraví, příslušníci ozbrojených sil, poskytovatelé sociálních služeb, zaměstnanci České pošty, pedagogičtí  zaměstnanci MŠ a ŠJ aj. ) je ZŠ Jihlava, E. Rošického 2 a MŠ Mozaika Jihlava, Březinova 114 zde.

 

Přihláška k péči zde.

 

Další informace Vám budeme poskytovat na základě vývoje epidemické situace a pokynů vlády, MZ ČR, MŠMT.

 

Děkujeme za pochopení a spolupráci

 

Vedení školy

 

 

Přidáno 28. 2. 2021, autor: Kateřina Pisková

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Kontakty

Základní škola Jihlava

Křížová 33, příspěvková organizace
Křížová 1367/33
586 01 Jihlava

Datová schránka: 2nmmm7j

Vedení školy:

Ředitelka:
Mgr. Jana Nováková Hotařová
Tel.: 565 598 200
E-mail:  jana.novakova@zskrizova.cz

Zástupkyně ředitelky:
Mgr. Lenka Picková
Tel.: 565 598 201
E-mail: lenka.pickova@zskrizova.cz

 

Ekonomka školy:
Hana Hudecová
Tel.: 565 598 205
E-mail: ekonomka.skoly@zskrizova.cz


Školní jídelna:

Vedoucí školní jídelny: 

Radek Vitouš
Tel.: 565 598 280
E-mail: skolni.jidelna@zskrizova.cz