Podmínky účasti na vzdělávacích aktivitách pro žáky 1. stupně

A: Organizace vzdělávacích aktivit a dalších souvislostí

Základní škola zajišťuje vzdělávací aktivity dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví pro žáky 1. až 5. ročníku základní školy od 25. 5. 2020.

Účast na výuce je dobrovolná. Ranní družina nebude probíhat. Výuka tělesné výchovy v běžné podobě není možná.

Pro hodnocení práce žáků při vzdělávacích aktivitách budeme upřednostňovat formativní hodnocení před sumativním (známkování) hodnocení.

Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků. Škola se bude snažit vytvářet skupiny z žáků stejné třídy nebo stejného ročníku. Maximální počet žáků ve skupině je 15 žáků. Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitelka školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020. Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den. Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední část.

 

Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola i nadále realizuje v rámci vzdělávání na dálku a procvičení ostatního učiva. Obsah vzdělávání dopolední části vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy. Jedná se především o hlavní vzdělávací obsah. Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Obsah vzdělávání odpolední části vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny. Vzdělávací aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci. V dopolední části mohou vzdělávací a výchovnou činnost ve skupině zajistit i vychovatelé a asistenti pedagoga. Odpolední činnost zajišťují přednostně vychovatelé a asistenti pedagoga.

 

Přihlášení ke vzdělávacím aktivitám je možné do 18. 5. 2020, na pozdější přihlášení nebude brán zřetel. Zájem o docházku do školy – dopolední, odpolední, o stravování bude zjišťovat třídní učitel Vašich dětí.

 

Nástup do školy je dobrovolný, ale pokud se žák přihlásí, bude muset do školy chodit nebo bude muset být v případě nepřítomnosti řádně omluven.

 

Žáci, kteří patří do rizikové skupiny, by měli svoji přítomnost ve škole řádně zvážit. Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (1 - 7) uvedený níže nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

 

1. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

2. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

3. Porucha imunitního systému, např.

a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

b) při protinádorové léčbě,

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

4. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

5. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

6. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

7. Onemocnění jater (primární nebo sekundární)

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

 

Žák s sebou první den vzdělávacích aktivit přinese do školy podepsané čestné prohlášení a seznámí se s rizikovými faktory. Formulář k vytištění zde nebo k vyzvednutí ve škole.

Cizojazyčné čestné prohlášení:

Čestné prohlášení - ruština

Čestné prohlášení - ukrajinština

Čestné prohlášení - čínština

Čestné prohlášení - vietnamština

Čestné prohlášení - bulharšitina

Čestné prohlášení - rumunština

 

Provozní doba školy bude od 7:45 hod do 16:00 hodin. Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední (od 8:00 hod do 12:00 hod) a odpolední (od 12:00 hod do 16:00 hod). Obědy pro žáky 1. až 5. ročníku budou poskytovány na základě přihlášky rodičů u třídních učitelů.

 

B: Provoz školy a hygienické podmínky

Provoz školy a hygienické podmínky bude vycházet z dokumentu MŠMT Ochrana zdraví a provoz ZŠ v období do konce školního roku 2019/2020 (odkaz zde). Vedení školy doporučuje zákonným zástupcům žáka, který se bude účastnit výuky od 25. 5. 2020, aby s podmínkami hygieny své děti podrobně seznámili.

 

C: Způsob předávání, vyzvedávání a omlouvání žáků

Žáci do školy přicházejí samostatně v předem určenou dobu od 7:45 do 8:25 hod (dle jednotlivých skupin)a přímo vcházejí do budovy školy. Vyzvedávání a omlouvání žáků probíhá standardně dle školního řádu (mailem, telefonicky).

 

Vstup doprovázejících osob do prostor školní budovy je přísně zakázán.

 

Žáci si do školy musí nosit 2 ochranné roušky a sáček na jejich uložení. Nošení roušky ve třídě určuje učitel.

 

 

Přidáno 12. 5. 2020, autor: Kateřina Pisková

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Kontakty

Základní škola Jihlava

Křížová 33, příspěvková organizace
Křížová 1367/33
586 01 Jihlava

Datová schránka: 2nmmm7j

Vedení školy:

Ředitelka:
Mgr. Jana Nováková Hotařová
Tel.: 565 598 200
E-mail:  jana.novakova@zskrizova.cz

Zástupkyně ředitelky:
Mgr. Lenka Picková
Tel.: 565 598 201
E-mail: lenka.pickova@zskrizova.cz

 

Ekonomka školy:
Hana Hudecová
Tel.: 565 598 205
E-mail: ekonomka.skoly@zskrizova.cz


Školní jídelna:

Vedoucí školní jídelny: 

Radek Vitouš
Tel.: 565 598 280
E-mail: skolni.jidelna@zskrizova.cz