Oznámení pro zákonné zástupce, doporučení pro žáky a informace o možnosti zapůjčení notebooku

Vážení zákonní zástupci žáků, milí žáci a žákyně,

i když nás zastihla tato nemilá mimořádná událost – nouzový stav a z toho vyplývající uzavření naší školy, nebyly vyhlášeny prázdniny a nadále probíhá povinná školní docházka. Pouze se změnil způsob výuky z prezenční formy (kdy žák navštěvuje školu) na distanční formu výuky (kdy žák se učí online nebo pomocí různých jiných digitálních forem – Skype, maily, fb atd.).

Opět doporučujeme žákům, aby se sami nebo za pomoci zákonných zástupců zapojili do distanční formy výuky.

Ti, z žáků, kteří nekomunikují s vyučujícími a ani se nesnaží získat přístup ke vzdělávání, svým přístupem přichází o možnost vysvětlení, procvičení a zopakování probíraného učiva, které vzhledem k okolnostem nebude moci být v takovém časovém rozsahu jako při účasti ve škole procvičeno.

 

Škola nabízí žákům a jejich zákonným zástupcům při řešení této situace níže uvedenou pomoc.

 

Žáci, kteří nemají přístup k počítači nebo mobilnímu telefonu a nemají možnost  pracovat online, mají kontaktovat třídního učitele a požádat o vytisknutí pracovních listů nebo zadání učiva. 

Pracovní listy nebo zadání učiva si mohou žáci nebo jejich zákonní zástupci vyzvednout - vždy v pondělí od 9,00 do 11.00 hod. – ve vestibulu školy za dodržení všech preventivních protiepidemiologických opatření. Ve stejný den v následujícím týdnu (tedy opět v pondělí) bude možné odevzdat vypracované úkoly k odevzdání učitelům a vyzvednout si další úkoly.

 

Dále škola nabízí možnost zapůjčení notebooku Lenovo pro žáka domů po dobu uzavření základní školy (zájemci se mohou hlásit vedení školy nebo vyučujícím). Notebooky budou připraveny k vyzvednutí od 17. 4. 2020.

 

Prosíme též zákonné zástupce žáků, aby, pokud jim to čas a okolnosti dovolí, poskytli vyučujícím zpětnou vazbu k výuce jejich dětí (mailem, vyplněním dotazníku v sekci tříd na webu atd.).

Děkujeme za Vaši spolupráci v této pro nás i pro Vás nelehké době.

Přidáno 15. 4. 2020, autor: Kateřina Pisková

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Kontakty

Základní škola Jihlava

Křížová 33, příspěvková organizace
Křížová 1367/33
586 01 Jihlava

Datová schránka: 2nmmm7j

Vedení školy:

Ředitelka:
Mgr. Jana Nováková Hotařová
Tel.: 565 598 200
E-mail:  jana.novakova@zskrizova.cz

Zástupkyně ředitelky:
Mgr. Lenka Picková
Tel.: 565 598 201
E-mail: lenka.pickova@zskrizova.cz

 

Ekonomka školy:
Hana Hudecová
Tel.: 565 598 205
E-mail: ekonomka.skoly@zskrizova.cz


Školní jídelna:

Vedoucí školní jídelny: 

Radek Vitouš
Tel.: 565 598 280
E-mail: skolni.jidelna@zskrizova.cz