Oznámení - distanční výuka od 4. 1. 2021

Vážení rodiče, milí žáci a žákyně,

dle USNESENÍ VLÁDY ČR ze dne 23. prosince 2020 č. 1377 vláda omezuje s účinností ode dne 27. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 10. ledna 2021 do 23:59 hod. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, s výjimkou:

1. dětí v přípravné třídě

2. žáků 1. a 2. ročníků základní školy

3. základních škol nebo tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona,

4. individuální konzultace (pouze jedno dítě nebo žák, jeden pedagogický pracovník a příp. zákonný zástupce).

 

Žáci přípravné třídy, 1. A, 1. B, 2. A, 9. B se budou vyučovat prezenčně – ve škole, ve svých kmenových třídách. Všichni žáci na prezenční výuce mají obědy automaticky přihlášené. Pokud je nechtějí odebírat musí si ho u vedoucího školní jídelny odhlásit.

 

Žáci 3. A, 3. B, 4. A, 4. B, 5. A, 6. A, 6. B, 7. A, 8. A, 8. B, 9. A přechází od 4. 1. 2021 na distanční formu vzdělávání dle přiloženého rozvrhu (naleznete jej v sekcích tříd).

 

Obědy pro žáky na distanční výuce se budou vydávat do vlastních nádob od 13.00 hod. do 13.30 hod.

 

Obědy je nutné přihlásit u vedoucího ŠJ do 31. 12. 2020 do 12,00 hodin (emailem, i canten objednávkový systém, telefonicky).

 

Výuka bude probíhat opět přes komunikační platformu SKYPE. Pokyny pro výuku jsou zveřejněny na webu školy, kde naleznete informace pro zákonné zástupce i pokyny pro žáky. V případě jakýchkoliv nejasností nebo dotazů kontaktujte mailem nebo přes KOMENS vedení školy, třídní učitele.

 

Vyzvedávání výukových materiálů vždy v pondělí – 9.00 – 10.00 hod., odevzdávání vždy v pátek – 9.00 – 10.00 hod. Jen pro žáky, kteří nemají internetové připojení.

 

Pro žáky s SVP, žáky-cizince, žáky, kteří nemají přístup k ICT, ale i ostatní žáky jsou možné individuální konzultace s učiteli i asistentkami pedagoga po předchozí vzájemné domluvě.

 

ŠKOLA PRO ZABEZPEČENÍ NEZBYTNÉ PÉČE

Oznamuji všem rodičům, že v souladu s usnesením vlády o přijetí krizových opatření ze dne 23. prosince 2020 základní školou v Jihlavě, která bude určena pro zabezpečení nezbytné péče o děti zaměstnanců klíčových složek pro zabezpečení zdravotní péče a bezpečnosti v území (např. bezpečnostní sbory, obecní policie, poskytovatelé zdravotních služeb, orgány ochrany veřejného zdraví, příslušníci ozbrojených sil, poskytovatelé sociálních služeb, zaměstnanci České pošty, pedagogičtí  zaměstnanci MŠ a ŠJ aj. ) je ZŠ Jihlava, E. Rošického 2.

Všechny pokyny včetně formulářů k přihlašování žáků jsou na jejich webových stránkách http://www.zsrosi.cz/

 

 

Děkujeme za pochopení a vzájemnou spolupráci.

 

S pozdravem                                   Mgr. Jana Nováková Hotařová

                                                        ředitelka školy

 

 

Přidáno 29. 12. 2020, autor: Kateřina Pisková

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Kontakty

Základní škola Jihlava

Křížová 33, příspěvková organizace
Křížová 1367/33
586 01 Jihlava

Datová schránka: 2nmmm7j

Vedení školy:

Ředitelka:
Mgr. Jana Nováková Hotařová
Tel.: 565 598 200
E-mail:  jana.novakova@zskrizova.cz

Zástupkyně ředitelky:
Mgr. Lenka Picková
Tel.: 565 598 201
E-mail: lenka.pickova@zskrizova.cz

 

Ekonomka školy:
Hana Hudecová
Tel.: 565 598 205
E-mail: ekonomka.skoly@zskrizova.cz


Školní jídelna:

Vedoucí školní jídelny: 

Radek Vitouš
Tel.: 565 598 280
E-mail: skolni.jidelna@zskrizova.cz