Hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,

hodnocení žáků za II. pololetí školního roku 2019/2020 bude v souladu s § 4 vyhlášky 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 Vás informujeme:

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci druhého pololetí školního roku 2019/2020 zohlední skutečnost, že druhé pololetí  školního roku 2019/2020 proběhlo za zcela mimořádných podmínek a že nebylo možné splnit všechny výstupy ŠVP.

 

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 bude vycházet:

  • z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. 3. 2020),
  • podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,
  • podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných  v době, kdy se žáci účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou,
  • podpůrně také z hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020

 

Za období vzdělávání na dálku během uzavření školy bude v závěrečném hodnocení zohledněna:

  • snaha žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů,
  • samostatná práce žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky,
  • četba související se zadanými úkoly,
  • portfolia prací žáků
  • podklady, které umožnily žákům samotným formulovat výsledky, kterých dosáhli;
  • zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání na dálku, pokud lze toto hodnocení začlenit do hodnocení v předmětu zaměřeném na informační technologie.

 

Do počtu zameškaných hodin se budou započítávat pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve škole (7. března 2020).

 

Odkaz na plné znění vyhlášky: http://www.msmt.cz/file/52751/

 

 

 

Přidáno 12. 5. 2020, autor: Kateřina Pisková

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Kontakty

Základní škola Jihlava

Křížová 33, příspěvková organizace
Křížová 1367/33
586 01 Jihlava

Datová schránka: 2nmmm7j

Vedení školy:

Ředitelka:
Mgr. Jana Nováková Hotařová
Tel.: 565 598 200
E-mail:  jana.novakova@zskrizova.cz

Zástupkyně ředitelky:
Mgr. Lenka Picková
Tel.: 565 598 201
E-mail: lenka.pickova@zskrizova.cz

 

Ekonomka školy:
Hana Hudecová
Tel.: 565 598 205
E-mail: ekonomka.skoly@zskrizova.cz


Školní jídelna:

Vedoucí školní jídelny: 

Radek Vitouš
Tel.: 565 598 280
E-mail: skolni.jidelna@zskrizova.cz