Změny v přijímacím řízení na SŠ

Na základě znění zákona č. 135/2020 Sb. o zvláštních pravidlech přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 se upravují některé podmínky přijímacího řízení na střední školy a učiliště. Důvodem je koronavirová krize a cílem MŠMT je urychlit celé přijímací řízení. Celé znění zákona si můžete přečíst zde.

 

Níže jsou výňatky ze dvou paragrafů tohoto zákona, které jsou patrně pro Vás nejdůležitější:

 

§ 6 - Jednotnou přijímací zkoušku koná uchazeč pouze jednou, a to ve škole uvedené na
přihlášce v prvním pořadí. (…)

 

Za normálních okolností by žáci konali přijímací zkoušku dvakrát, pokud podali přihlášku na dva maturitní obory. Tímto se situace výrazně mění. Co zůstává zachováno, je náhradní termín, který lze uplatnit, pokud se uchazeč z omluvitelných důvodů nemohl zúčastnit přijímací zkoušky v řádném termínu.

 

Zatím není jasné, kdy přesně proběhne jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky. Vše prozatím směřuje k tomu, že někdy v průběhu června. V den, kdy se otevřou střední školy, bude vyhlášen přesný termín konání přijímacích zkoušek. V této době je jedinou jistotou, že to bude 14 dní po otevření středních škol.

 

§ 18 - Proti rozhodnutí ředitele školy o žádosti o přijetí ke vzdělávání na střední školu není
odvolání přípustné.

 

Tato změna se týká všech žáků, kteří podali přihlášku na maturitní i učební obory. V praxi to bohužel znamená, že pokud uchazeč obdrží rozhodnutí o nepřijetí ke studiu na střední škole, nemůže se proti tomuto rozhodnutí odvolat. Tento školní rok je odvolávací proces nahrazen tzv. institutem nového rozhodnutí, kdy ředitel dané střední školy může změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče.

 

Chápu, že pro některé z Vás je tato představa děsivá. Ale dle mého názoru se jedná o mechanismus, který má v tomto roce urychlit přijímací řízení na střední školy. Celým letošním přijímacím řízením totiž zamíchalo posunutí odevzdání zápisových lístků až na červen. V současné době proto ani odborná učiliště nemohou odhadnout, kolik žáků jim nakonec zamíří do prvních ročníků. Svým způsobem musí počkat, až proběhne jednotná přijímací zkouška pro maturitní obory.

 

Pevně věřím a přeju si, že Vás tento problém nepotká. Pokud by potkal, prosím Vás, dejte mi vědět prostřednictvím e-mailu jaroslav.patek@zskrizova.cz nebo zavolejte vedení školy, které mi informace předá.

 

Závěrem bych Vám chtěl popřát pevné nervy při na čekání na něco, co nevíte, kdy přesně přijde. Hlavu vzhůru, ono se to vždy nějak poskládá. Malou útěchu v nejistotě můžete najít pod tímto odkazem, kde naleznete harmonogram vydaný MŠMT, až se celá ta věc rozjede.

 

Mgr. Jaroslav Pátek

výchovný poradce

 

Přidáno 24. 4. 2020, autor: Jaroslav Pátek

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Kontakty

Základní škola Jihlava

Křížová 33, příspěvková organizace
Křížová 1367/33
586 01 Jihlava

Datová schránka: 2nmmm7j

Vedení školy:

Ředitelka:
Mgr. Jana Nováková Hotařová
Tel.: 565 598 200
E-mail:  jana.novakova@zskrizova.cz

Zástupkyně ředitelky:
Mgr. Lenka Picková
Tel.: 565 598 201
E-mail: lenka.pickova@zskrizova.cz

 

Ekonomka školy:
Hana Hudecová
Tel.: 565 598 205
E-mail: ekonomka.skoly@zskrizova.cz


Školní jídelna:

Vedoucí školní jídelny: 

Radek Vitouš
Tel.: 565 598 280
E-mail: skolni.jidelna@zskrizova.cz