Závazný formulář pro žáky 9. ročníku

Vážení rodiče,

od pondělí 11. května otevíráme školu pro žáky 9. tříd, kteří se připravují na přijímací zkoušky.

Vyučovat budeme pouze český jazyk a matematiku, a to v rozsahu 4 hodiny (90 minut Čj a 90 minut M) třikrát týdně podle počtu přihlášených žáků. Skupiny nesmějí být větší než 15 žáků a všichni budou muset dodržovat nařízená hygienická opatření. Do školy budou chodit žáci v roušce, podle pokynů si budou omývat a dezinfikovat ruce, v šatně musejí mít čisté přezůvky. Ze třídy budou moci vycházet pouze podle pokynů vyučujících, aby se nepotkávali se žáky z jiných skupin. Pokud by některý žák nařízení školy nedodržoval nebo měl ve škole kázeňské problémy, bude z výuky vyloučen. Stravování nebude do 25. května zajištěno. V pondělí ráno 11. května odevzdají žáci čestné prohlášení, že jsou zcela zdrávi a nepřišli do styku s nakaženou osobou. Nástup do školy je dobrovolný, ale pokud se žák přihlásí, bude muset do školy chodit nebo bude muset být v případě nepřítomnosti řádně omluven. Žáci, kteří patří do rizikové skupiny, by měli svoji přítomnost ve škole řádně zvážit.

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (1 - 7) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

  • 1. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
  • 2.Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
  • 3.Porucha imunitního systému, např.

a)při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

b)při protinádorové léčbě,

c)po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

  • 4.Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
  • 5.Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
  • 6.Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
  • 7.Onemocnění jater (primární nebo sekundární)

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a

rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

 

Před prvním vstupem do školy podepíše zákonný zástupce žáka

  • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví
  • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

 

Formuláře jsou ke stažení zde

Žáci, kteří mají zájem o přípravu na přijímací zkoušky, se musejí přihlásit do 5. května do 24.00h přes formulář v Teams  (odkaz rodičům odešle TU emailem).

Čestné prohlášení je ke stažení zde nebo vyzvednutí v ředitelně. 

Děkuji Vám za spolupráci a přeji Vám hezké jarní dny.

Mgr. Jana Nováková Hotařová

 

Přidáno 4. 5. 2020, autor: Kateřina Pisková

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Kontakty

Základní škola Jihlava

Křížová 33, příspěvková organizace
Křížová 1367/33
586 01 Jihlava

Datová schránka: 2nmmm7j

Vedení školy:

Ředitelka:
Mgr. Jana Nováková Hotařová
Tel.: 565 598 200
E-mail:  jana.novakova@zskrizova.cz

Zástupkyně ředitelky:
Mgr. Lenka Picková
Tel.: 565 598 201
E-mail: lenka.pickova@zskrizova.cz

 

Ekonomka školy:
Hana Hudecová
Tel.: 565 598 205
E-mail: ekonomka.skoly@zskrizova.cz


Školní jídelna:

Vedoucí školní jídelny: 

Radek Vitouš
Tel.: 565 598 280
E-mail: skolni.jidelna@zskrizova.cz