Zapojení školy do projektu Čisté ruce žáků jihlavských základních škol

Rada města Jihlavy schválila na své 42. schůzi konané dne 30. 4. 2020 usnesením č. 458/20-RM poskytnutí dotace organizaci Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace na realizaci projektu Čisté ruce žáků jihlavských základních škol.      

Dotace na projekt byla poskytnuta z dotačního programu Projekt zdravé město a místní Agenda 21.

Program spočívá v průzkumu hygienického zázemí ve vytypovaných Základních školách města Jihlavy, nákupu chybějících pomůcek na základě identifikace v prostředí základních škol, v neposlední řadě v školení žáků Základních škol v řádné hygieně rukou, v praktickém nácviku.   

Cílem projektu je osvojení správného návyku v mytí rukou žáků Jihlavských Základních škol, který je důležitým nástrojem v prevenci a podpoře vlastního zdraví.

Jedinečnost projektu vidíme v zacílení na dětskou populaci školního věku, v získání celoživotních návyků. Program propaguje zásady zdravého životního stylu a naplňuje jeden z prioritních cílů Zdravotního plánu města Jihlavy na rok 2018 -2020, prioritní oblast – Zdraví mladých. Projekt koresponduje s cíli Nemocnice Jihlava, které se mimo jiné zaměřují na propagaci aktivit podporující zdraví, edukaci, získání zájmu co nejširšího okruhu lidí pro péči o své zdraví a pomoc v nastavení vhodných opatření ke změně životního stylu. Součástí projektu je vybavení škol chybějícími pomůckami jako jsou zásobníky na mýdla, mýdla, zásobníky na jednorázové ručníky, zásobníky na dezinfekční prostředky, dezinfekční prostředky.      

Realizátorky programu jsou Epidemiologické sestry Nemocnice Jihlava Mgr. Petra Vavřinová a Mgr. Monika Fatrová.   

Přidáno 23. 5. 2020, autor: Kateřina Pisková

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Kontakty

Základní škola Jihlava

Křížová 33, příspěvková organizace
Křížová 1367/33
586 01 Jihlava

Datová schránka: 2nmmm7j

Vedení školy:

Ředitelka:
Mgr. Jana Nováková Hotařová
Tel.: 565 598 200
E-mail:  jana.novakova@zskrizova.cz

Zástupkyně ředitelky:
Mgr. Lenka Picková
Tel.: 565 598 201
E-mail: lenka.pickova@zskrizova.cz

 

Ekonomka školy:
Hana Hudecová
Tel.: 565 598 205
E-mail: ekonomka.skoly@zskrizova.cz


Školní jídelna:

Vedoucí školní jídelny: 

Radek Vitouš
Tel.: 565 598 280
E-mail: skolni.jidelna@zskrizova.cz