Třída 8. A

 

Třídní učitelka: Mgr. Kristýna Burešová

Emailkristyna.buresova@zskrizova.cz

Telefon: 565 598 215

 

 

 

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

Blížíme se k poslednímu čtvrtletí tohoto školního roku. Na Bakalářích aktuálně najdete průběžné známky z jednotlivých předmětů. Prosím Vás o kontrolu prospěchu Vašich dětí. V případě zájmu je možné si dohodnout individuální schůzku ve škole či online - prostřednictvím Skypu (například přes účet Vašich dětí).

Prosím Vás o zpětnou vazbu a potvrzení, že jste seznámeni s průběžným prospěchem dítěte. V opačném případě Vás budu kontaktovat telefonicky.

Případné nedostatky je možné řešit, žáci se o to však musí pokusit včas. Protiepidemická opatření nyní povolují konzultace s žáky, a to až do počtu 6 žáků ve skupině. V případě zájmu o konzultaci, prosím, kontaktujte příslušného vyučujícího daného předmětu nebo přímo mě.

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem

Kristýna Burešová

 

 

 

PŘEDSTAVENÍ

ÚTERÝ 6.4. 2021 v 10.15 HOD.
 

 

10:15 Jak být klukem/holkou

ODKAZ:

Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/83042739159?pwd=R3hqVUpnanRjdllmQ0FVK0JBazdPUT09

Meeting ID: 830 4273 9159

Passcode: 399864

 

Návod pro připojení se na online stream skrz platformu Zoom:
1. Klikněte na odkaz, který jste dostali do emailu po nákupu vstupenky.
2. Otevře se vám stránka na Zoomu, kde uvidíte tlačítko pro zahájení sledování (Launch Meeting). Můžete si pak buď stáhnout aplikaci Zoom Client (Download Now) nebo sledovat online stream prostřednictvím svého prohlížeče (Join from Your Browser).
3. V dalším kroku pak jen vyplníte své jméno (Your name) a potvrdíte, že nejste robot (I'm not a robot).
4. Pak se můžete ke sledování přidat (Join) a potvrdit, že souhlasíte s Obchodními podmínkami platformy Zoom (Terms of Service and Privacy Policy) pomocí tlačítka (I agree).
5. Mějte prosím během sledování vypnutou kameru i mikrofon.

 

 

 

 

 

 

TŘÍDNICKÁ HODINA

Důležité informace jsem přepsala do dokumentu - zde.

 

 

NOVÉ!

Ve snaze zmírnit náročnost distanční výuky bude od 29. 3. 2021 zrušena online hodina Občanské výchovy. Dále nebudou zadávány žádné nové úkoly z předmětů: Občanská výchova, Rodinná výchova, Výtvarná výchova, Hudební výchova, Tělesná výchova, Pracovní činnosti a Informatika. 

 

Ujistěte se, že máte v těchto předmětech splněné úkoly z předešlých týdnů. 

 

Žáci se takto mohou soustředit zejména na hlavní předměty, mohou také využít čas na individuální konzultace s vyučujícími.

 

 

 

 

Vážení rodiče,

dne 25.8.2020 vstoupila v platnost novela zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, tzv. školského zákona.

Z této změny zákona vyplývá, že distanční vzdělávání je pro žáky povinné.

Pokud je žák ze závažného důvodu distanční výuce nepřítomen, je povinností zákonného zástupce žáka, jej omluvit do 3 dnů. Omluvenky lze třídnímu učiteli zasílat e-mailem, přes Komens, absenci lze omluvit také telefonicky.

Třídní učitel provádí kontrolu omluvení absence vždy v pátek za celý uplynulý týden, nejpozději v pondělí následující týden. Později omluvená absence bude považována za neomluvenou. Od 25 neomluvených hodin má škola povinnost oznámit tuto skutečnost na OSPOD Magistrátu města Jihlavy. Třídní učitel není povinen vyzývat zákonného zástupce k omluvení absence. 

 

 

 

1. 3. 2021 - smluvené konzultace budou i nadále probíhat.

Prosím žáky, kteří mají smluvenou konzultaci ve škole, aby dodržovali stanovený termín a čas schůzky. Nezapomeňte také hygienickou roušku.

 

Vážení rodiče, milí žáci, 

od 4. 1. 2021 bude probíhat distanční výuka. Žáci mají povinnost se účastnit online hodin přes Skype, které jsou v přiloženém rozvrhu označeny zkratkou DisV, ve zbylých hodinách (SamS) žáci pracují na zápisech a zadaných úkolech na daný týden (složka materiály).

 

Absence - veškerá absence na hodinách musí být řádně omluvena telefonicky, mailem nebo přes Komens.

 

Obědy - v případě zájmů o vyzvedávání obědů do jídlonosičů, je třeba obědy přihlásit přes internet nebo telefonicky. Vyzvedávání obědů bude možné od 13.00 do 13.30 hodin.

 

Konzultační hodiny - žák si může s vyučujícím dohodnout konzultaci  - problém s úkoly, doplnění známek, dovysvětlení látky. Schůzku je třeba domluvit s učitelem předem, vždy se může účastnit pouze jeden žák.

 

Doučování z ČJ - odkaz na doučování z čj naleznete v zadání materiálů do čj.

 

Tisk materiálů -  pouze ve výjimečných případech, vyzvednutí materiálů v pondělí od 9.00 do 10.00 hodin, odevzdání v pátek od 9.00 do 10.00 hodin.

 

V případě dotazů mě kontaktujte přes Komens nebo na mailové adrese: kristyna.buresova@zskrizova.cz.

 

 

Rozvrh online hodin - POZOR! Je přidán předmět OV!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Kontakty

Základní škola Jihlava

Křížová 33, příspěvková organizace
Křížová 1367/33
586 01 Jihlava

Datová schránka: 2nmmm7j

Vedení školy:

Ředitelka:
Mgr. Jana Nováková Hotařová
Tel.: 565 598 200
E-mail:  jana.novakova@zskrizova.cz

Zástupkyně ředitelky:
Mgr. Lenka Picková
Tel.: 565 598 201
E-mail: lenka.pickova@zskrizova.cz

 

Ekonomka školy:
Hana Hudecová
Tel.: 565 598 205
E-mail: ekonomka.skoly@zskrizova.cz


Školní jídelna:

Vedoucí školní jídelny: 

Radek Vitouš
Tel.: 565 598 280
E-mail: skolni.jidelna@zskrizova.cz