Nabídka práce - školní asistent

Hledáme školního asistenta pro ZŠ Křížová Jihlava                                   

 

Můžete nabídnout …

  • kvalifikaci pro práci asistenta pedagoga nebo
  • ukončené SŠ vzdělání výhodou
  • kladný vztah k dětem ohroženým školním neúspěchem
  • dobré komunikační schopnosti jak s rodiči žáků, tak s učiteli

 

… a umíte si představit práci …

  • především v dopoledních hodinách jako asistent ve výuce
  • pomoc při odpoledním doučování
  • přímo v rodinách žáků ohrožených školním neúspěchem

 

… v tom případě zašlete svůj životopis spolu s krátkým odstavcem o motivacích, které Vás vedou k práci na pozici školního asistenta ZŠ Křížová ředitelce školy Mgr. Janě Novákové Hotařové

případně se doptejte na telefonu 565 598 200.

 

 

 

Tuto aktivitu podporuje Statutární město Jihlava, zřizovatel školy.                          

Informace o pozici školní asistent (zdroj: Nová škola, o.p.s.)

Školní asistent pomáhá učiteli při vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem. Má možnost navázat kontakt s rodinou a v případě potřeby ji pravidelně nebo nárazově navštěvovat (např. v rámci domácí přípravy tam, kde ji rodiče z různých důvodů nemohou zajistit, v případě potřeby ze strany školy něco vyřešit nebo v rámci pomoci s dohnáním učiva při dlouhodobé absenci). Jde hlavně o to, aby děti neztratily chuť do učení a nedostaly se do tak velkého vědomostního skluzu, že by úplně rezignovaly na vzdělání. Školní asistent je vlastně takovým prostředníkem mezi školou, žákem a jeho rodinou.

Školní asistent je nová profese, se kterou se setkáváme v českých mateřských a základních školách až v posledních letech. Cílem práce školních asistentů je podpořit vzdělávání žáků více ohrožených školní neúspěchem (zejména žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí). Školní asistenti pomáhají učitelům ve školách, docházejí do rodin žáků, podporují doučování žáků i zapojení žáků do volnočasových aktivit. Zaměstnavatelem školního asistentem bývá škola, může jím být ale i nezisková organizace, která se školou spolupracuje. Na rozdíl od asistentů pedagoga nejsou školní asistenti financováni výhradně ze státního rozpočtu, většina jejich mezd je naopak placena z prostředků Evropské unie (konkrétně z projektů hrazených z Evropského sociálního fondu.)

Školní asistenti, nebo častěji školní asistentky (většinou se jedná o ženy), si svou profesi rozhodně nevybírají pro peníze – jejich plat se zpravidla pohybuje jen mírně nad hranicí minimální mzdy. Nevalně placená, ale náročná práce školního asistenta láká především lidi, kteří tuto práci vnímají jako poslání, chtějí vytvářet smysluplné hodnoty, pomáhat ke vzdělání dětem, které jejich pomoc potřebují, a podpořit tak šanci těchto dětí na lepší budoucnost. Také proto, že šance na lepší budoucnost znevýhodněných dětí znamená i šanci na lepší budoucnost náš všech.

Školní asistenti velmi často pracují s žáky se sociálním znevýhodněním, s žáky z rodin ze sociálně vyloučených lokalit. Těmto rodinám je často vytýkáno, že nejeví dostatečný zájem o vzdělávání svých dětí, faktem ale je, že mnoho z těchto rodin řeší poměrně zásadní existenční otázky – nemají jisté bydlení, nemají dost peněz na oblečení a stravu apod. – a požadavky školy zde nejsou vnímány jako prvořadé. Pokud ale školní asistent projeví pochopení pro celkovou situaci rodiny a třeba i nabídne podporu při řešení existenčních problémů, získá si důvěru rodiny a rodiče žáka jsou s ním pak i více ochotni spolupracovat na plnění požadavků školy.

Laická veřejnost se někdy mylně domnívá, že pomoc školního asistenta je hlavně pro romské žáky, tak tomu ale není (nejen proto, že řada romských žáků zvládá výuky bez potřeby další podpory). Práce školního asistenta je zaměřena na podporu všech žáků, kteří pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí a jsou více ohroženi školním neúspěchem – mezi takové žáky mohou patřit někteří žáci e etnických menšin, ale i třeba žáci z rodin cizinců a spadá sem i řada žáků etnicky českých, vyrůstajících třeba v pěstounské péči nebo jsou v péči rodičů samoživitelů, kteří svým dětem z objektivních důvodů nemohou poskytnout dostatečnou podporu ve vzdělávání.  

Přidáno 5. 5. 2021, autor: Kateřina Pisková

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Kontakty

Základní škola Jihlava

Křížová 33, příspěvková organizace
Křížová 1367/33
586 01 Jihlava

Datová schránka: 2nmmm7j

Vedení školy:

Ředitelka:
Mgr. Jana Nováková Hotařová
Tel.: 565 598 200
E-mail:  jana.novakova@zskrizova.cz

Zástupkyně ředitelky:
Mgr. Lenka Picková
Tel.: 565 598 201
E-mail: lenka.pickova@zskrizova.cz

 

Ekonomka školy:
Hana Hudecová
Tel.: 565 598 205
E-mail: ekonomka.skoly@zskrizova.cz


Školní jídelna:

Vedoucí školní jídelny: 

Radek Vitouš
Tel.: 565 598 280
E-mail: skolni.jidelna@zskrizova.cz