Informace pro rodiče žáků k zahájení školního roku 2021/2022

Slavnostní zahájení školního roku proběhne ve středu 1. září 2021 ve třídách.

Pro žáky 1. stupně můžou rodiče využít školní družinu od 6. 00 hodin. Pro dojíždějící žáky 2. stupně bude otevřen od 7. 00 hodin školní klub.

 

Žáky 2. stupně prosíme o příchod v časových intervalech:

6. ročník       7. 40 hodin

7. ročník       7. 50 hodin

8. ročník       7. 55 hodin

9. ročník       8. 00 hodin

 

Vážení rodiče,

chceme Vás seznámit s důležitými informacemi k zahájení nového školního roku.

 

 • Provoz školy je obnoven v plném rozsahu.
 • Nevyžaduje se od žáků prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Aktualizujte kontakty na Vás, uveďte, prosím funkční tel. čísla - nejlépe 2 kontakty, funkční mail.
 • Po příchodu do budovy si každý žák důkladně 20-30 s umyje ruce teplou vodou a mýdlem, nebo provede dezinfekci rukou. Ve všech společných prostorách školy je nutné mít zakryté dýchací cesty respirátorem FFP2, KN95. Ve třídách si budou moci roušku nebo respirátor sundat.
 • Žáci 2. – 9. ročníků absolvují antigenní testování 1. 9., 2. 9., 6. 9. a 9. 9 2021, před testováním musí mít žáci nasazenou ochranu dýchacích cest.
 • Žáci by do školy měli nosit s sebou 2-3 ks chirurgické roušky nebo respirátor FFP2 a igelitový sáček na použité roušky.
 • První povinné testování žáků 1. tříd proběhne 2. 9. 2021, dále 6. 9., 9. 9. 2021.
 •  Výjimka pro žáky, kteří se nemusí testovat – žáci s dokončeným testováním (pokud uplynulo 14 dnů od 2. očkovací dávky, u žáků s doloženým negativním výsledkem PCR testu provedeného ve zdravotnickém zařízení, u žáků, kteří prodělali v posledních 180 dnech onemocnění COVID-19).
 • Potvrzení o netestování žáků je nutné předložit škole TU 1. 9. 2021.
 • Žáci, kteří neabsolvují antigenní testování a nevztahuje se na ně výjimka z povinného testování, se budou účastnit výuky pouze s adekvátní ochranou dýchacích cest (chirurgická rouška, respirátor), netestovaný žák se nemůže účastnit TV ve vnitřních prostorách a v HV – nesmí zpívat.

 

 • Podle nařízení MŠMT jsou školy povinny oddělit žáky, kteří vykazují známky akutního onemocnění.
 • V případě objevení příznaků infekčního onemocnění postupuje škola níže uvedeným způsobem:

 

1. Příznaky patrné při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy školy za podmínky, že je přítomen zákonný zástupce.

 

2. Není-li přítomen zákonný zástupce – škola tuto skutečnost oznámí zákonnému zástupci neprodleně a zajistí vyzvednutí žáka ze školy.

 

3. Vyskytnou-li se příznaky v průběhu přítomnosti žáka ve škole, umístí škola žáka do izolace, informuje zákonného zástupce a zajistí v co nejkratším čase vyzvednutí žáka ze školy zákonným zástupcem.

 

4. Zákonní zástupci jsou povinni seznamovat se s aktuálními doporučeními k výuce – webové stránky školy, e-mail, tel. kontakt.

 

5. Prosíme rodiče, aby v rámci usnadnění dodržování protiepidemických opatření nevstupovali se žáky do budovy školy a vyčkali před budovou.

 

6. V případě nutnosti vstupu do budovy školy je vhodné si schůzku ve škole domluvit předem.

 

Děkuji Vám za zodpovědný přístup a spolupráci. Velice si vážím Vaší podpory a pochopení, abychom byli společně schopni zajistit pro naše žáky, rodiče a zaměstnance školy bezpečné, motivující a tvořivé prostředí.

 

 

S přáním úspěšného zahájení nového školního roku                   

 

                                                                                    Mgr. Jana Nováková Hotařová

                                                                                                       ředitelka školy

Přidáno 24. 8. 2021, autor: Kateřina Pisková

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Kontakty

Základní škola Jihlava

Křížová 33, příspěvková organizace
Křížová 1367/33
586 01 Jihlava

Datová schránka: 2nmmm7j

Vedení školy:

Ředitelka:
Mgr. Jana Nováková Hotařová
Tel.: 565 598 200
E-mail:  jana.novakova@zskrizova.cz

Zástupkyně ředitelky:
Mgr. Lenka Picková
Tel.: 565 598 201
E-mail: lenka.pickova@zskrizova.cz

 

Ekonomka školy:
Hana Hudecová
Tel.: 565 598 205
E-mail: ekonomka.skoly@zskrizova.cz


Školní jídelna:

Vedoucí školní jídelny: 

Radek Vitouš
Tel.: 565 598 280
E-mail: skolni.jidelna@zskrizova.cz