Informace k zahájení školního roku 2020/2021 pro přípravnou třídu a 1. ročník

 

Třídní učitelka přípravné třídy: Bc. Jana Novotná

Třídní učitelka 1. A: Mgr. Hana Krichťáková

Třídní učitelka 1. B: Mgr. Pavlína Ondráková

Začátek vyučování v úterý 1. září 2020 v 8.30 hodin na školním hřišti

Úterý 1. 9.  – 1 vyučovací hodina do 9.15 hod. – slavnostní zahájení, žáci s rodiči budou přicházet na školní hřiště z ulice Divadelní. Po slavnostním zahájení si paní učitelky žáky odvedou do tříd.

Středa 2. 9. – dvě vyučovací hodiny do 9.40 hodin

Čtvrtek 3. 9. – dvě  vyučovací hodiny do 9.40 hodin.

Pátek 4. 9. -  tři vyučovací hodiny do 10.45 hodin.

Od pondělí 7. 9. bude výuka podle rozvrhu, každý den 4 vyučovací hodiny do 11.40 hodin.

Výuka bude probíhat podle Školního vzdělávacího programu  Škola pro život.

Kroužek Čeština pro žáky-cizince – poskytujeme zdarma výuku českého jazyka pro žáky-cizince a pro žáky s odlišným mateřským jazykem v rozsahu 2 hod. týdně.

Dále žáci mohou navštěvovat zájmové útvary dle nabídky školy – za poplatek, školní družinu a školní jídelnu.

Zápis žáků do školní družiny proběhne v den zahájení školního roku.

Vážení rodiče,

chceme Vás seznámit s důležitými informacemi k zahájení nového školního roku.

 

  • Provoz školy je obnoven v plném rozsahu.
  • Nevyžaduje se od žáků prohlášení o bezinfekčnosti.
  • Aktualizujte kontakty na Vás, uveďte, prosím funkční tel. čísla - nejlépe 2 kontakty, funkční mail.
  • Po příchodu do budovy si každý žák důkladně 20-30 s umyje ruce teplou vodou a mýdlem, nebo provede dezinfekci rukou.
  • Podle nařízení MŠMT jsou školy povinny oddělit žáky, kteří vykazují známky akutního onemocnění.
  • V případě objevení příznaků infekčního onemocnění postupuje škola níže uvedeným způsobem:

 

1. Příznaky patrné při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy školy za podmínky, že je přítomen zákonný zástupce.

 

2. Není-li přítomen zákonný zástupce – škola tuto skutečnost oznámí zákonnému zástupci neprodleně a zajistí vyzvednutí žáka ze školy.

 

3. Vyskytnou-li se příznaky v průběhu přítomnosti žáka ve škole, umístí škola žáka do izolace, informuje zákonného zástupce a zajistí v co nejkratším čase vyzvednutí žáka ze školy zákonným zástupcem.

 

4. Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku mimořádných opatření znemožněna přítomnost více než poloviny žáků ve třídě.

 

5. Prezenční výuka těchto žáků přechází v distanční formu vzdělávání.

 

6. Ostatní žáci pokračují v prezenční formě vzdělávání.

 

7. Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat, absence při prezenční i distanční formě výuky musí být řádně (do 3 dnů) omluvena zákonným zástupcem.

 

8. Zákonní zástupci jsou povinni seznamovat se s aktuálními doporučeními k výuce – webové stránky školy, e-mail, tel. kontakt.

 

9. Prosíme rodiče, aby v rámci usnadnění dodržování protiepidemických opatření nevstupovali se žáky do budovy školy a vyčkali před budovou.

 

10. V případě nutnosti vstupu do budovy školy je vhodné si schůzku ve škole domluvit předem.

 

                                                                                         

   Mgr. Jana Nováková Hotařová

                                                              ředitelka školy

 

Přidáno 25. 8. 2020, autor: Kateřina Pisková

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Kontakty

Základní škola Jihlava

Křížová 33, příspěvková organizace
Křížová 1367/33
586 01 Jihlava

Datová schránka: 2nmmm7j

Vedení školy:

Ředitelka:
Mgr. Jana Nováková Hotařová
Tel.: 565 598 200
E-mail:  jana.novakova@zskrizova.cz

Zástupkyně ředitelky:
Mgr. Lenka Picková
Tel.: 565 598 201
E-mail: lenka.pickova@zskrizova.cz

 

Ekonomka školy:
Hana Hudecová
Tel.: 565 598 205
E-mail: ekonomka.skoly@zskrizova.cz


Školní jídelna:

Vedoucí školní jídelny: 

Radek Vitouš
Tel.: 565 598 280
E-mail: skolni.jidelna@zskrizova.cz