Informace k zahájení školního roku 2020/2021 pro 2. - 9. ročník

Informace pro rodiče žáků k zahájení školního roku 2020/2021

Slavnostní zahájení školního roku proběhne v úterý 1. září 2020 ve třídách. Pro žáky 1. stupně můžou rodiče využít školní družinu od 6.00 hodin. Pro dojíždějící žáky 2. stupně bude otevřen od 7. 00 hodin školní klub.

Žáky 1. a 2. stupně prosíme o příchod v časových intervalech:

 

2. ročník       7. 40 hodin

3. ročník       7. 50 hodin

4. ročník       7. 55 hodin

5. ročník       8. 00 hodin

 

6. ročník       7. 40 hodin

7. ročník       7. 50 hodin

8. ročník       7. 55 hodin

9. ročník       8. 00 hodin

 

Vážení rodiče,

chceme Vás seznámit s důležitými informacemi k zahájení nového školního roku.

 

  • Provoz školy je obnoven v plném rozsahu.
  • Nevyžaduje se od žáků prohlášení o bezinfekčnosti.
  • Aktualizujte kontakty na Vás, uveďte, prosím funkční tel. čísla - nejlépe 2 kontakty, funkční mail.
  • Po příchodu do budovy si každý žák důkladně 20-30 s umyje ruce teplou vodou a mýdlem, nebo provede dezinfekci rukou.
  • Podle nařízení MŠMT jsou školy povinny oddělit žáky, kteří vykazují známky akutního onemocnění.
  • V případě objevení příznaků infekčního onemocnění postupuje škola níže uvedeným způsobem:

 

1. Příznaky patrné při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy školy za podmínky, že je přítomen zákonný zástupce.

 

2. Není-li přítomen zákonný zástupce – škola tuto skutečnost oznámí zákonnému zástupci neprodleně a zajistí vyzvednutí žáka ze školy.

 

3. Vyskytnou-li se příznaky v průběhu přítomnosti žáka ve škole, umístí škola žáka do izolace, informuje zákonného zástupce a zajistí v co nejkratším čase vyzvednutí žáka ze školy zákonným zástupcem.

 

4. Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku mimořádných opatření znemožněna přítomnost více než poloviny žáků ve třídě.

 

5. Prezenční výuka těchto žáků přechází v distanční formu vzdělávání.

 

6. Ostatní žáci pokračují v prezenční formě vzdělávání.

 

7. Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat, absence při prezenční i distanční formě výuky musí být řádně (do 3 dnů) omluvena zákonným zástupcem.

 

8. Zákonní zástupci jsou povinni seznamovat se s aktuálními doporučeními k výuce – webové stránky školy, e-mail, tel. kontakt.

 

9. Prosíme rodiče, aby v rámci usnadnění dodržování protiepidemických opatření nevstupovali se žáky do budovy školy a vyčkali před budovou.

 

10. V případě nutnosti vstupu do budovy školy je vhodné si schůzku ve škole domluvit předem.

                                                                              

Mgr. Jana Nováková Hotařová

ředitelka školy

 

Přidáno 25. 8. 2020, autor: Kateřina Pisková

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Kontakty

Základní škola Jihlava

Křížová 33, příspěvková organizace
Křížová 1367/33
586 01 Jihlava

Datová schránka: 2nmmm7j

Vedení školy:

Ředitelka:
Mgr. Jana Nováková Hotařová
Tel.: 565 598 200
E-mail:  jana.novakova@zskrizova.cz

Zástupkyně ředitelky:
Mgr. Lenka Picková
Tel.: 565 598 201
E-mail: lenka.pickova@zskrizova.cz

 

Ekonomka školy:
Hana Hudecová
Tel.: 565 598 205
E-mail: ekonomka.skoly@zskrizova.cz


Školní jídelna:

Vedoucí školní jídelny: 

Radek Vitouš
Tel.: 565 598 280
E-mail: skolni.jidelna@zskrizova.cz