Informace k průběhu distančního vzdělávání - doplnění

Informace k průběhu distančního vzdělávání - doplnění

 

Vyučování bude probíhat on - line formou nebo formou zadávání úkolů, které budou uvedeny na webových  stránkách třídy (sekce materiály k distanční výuce). On- line výuka bude probíhat prostřednictvím SKYPE (odkaz k připojení  na stránkách třídy – materiály k distanční výuce – daný předmět).

Předměty výchovného zaměření (výtvarná výchova, tělesná výchova, pracovní činnosti, občanská výchova, hudební výchova, rodinná výchova) budou součástí distančního vzdělávání stejně jako naukové předměty. Učitelé budou žákům zadávat jednoduše splnitelné úkoly vždy v pondělí na web třídy. Rozsah studijní úkolů bude zadáván v přiměřeném množství, tak aby splnění bylo možné.

 

Pokud se žák nebude moci distančního vzdělávání ze zdravotních důvodů, technických nebo jiných vážných důvodů zúčastnit, bude o této skutečnosti neprodleně informovat třídního učitele nebo učitele daného předmětu sám prostřednictvím emailu nebo telefonu  nebo prostřednictvím zákonného zástupce přes email nebo Komens.

Ihned po návratu do školy (po obnovení prezenční výuky) musí být absence omluvena písemně.

Výuka distanční formou je podle § 184 školského zákona povinná!

Výstupy z distanční výuky budou klasifikovány.

Přidáno 12. 10. 2020, autor: Kateřina Pisková

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Kontakty

Základní škola Jihlava

Křížová 33, příspěvková organizace
Křížová 1367/33
586 01 Jihlava

Datová schránka: 2nmmm7j

Vedení školy:

Ředitelka:
Mgr. Jana Nováková Hotařová
Tel.: 565 598 200
E-mail:  jana.novakova@zskrizova.cz

Zástupkyně ředitelky:
Mgr. Lenka Picková
Tel.: 565 598 201
E-mail: lenka.pickova@zskrizova.cz

 

Ekonomka školy:
Hana Hudecová
Tel.: 565 598 205
E-mail: ekonomka.skoly@zskrizova.cz


Školní jídelna:

Vedoucí školní jídelny: 

Radek Vitouš
Tel.: 565 598 280
E-mail: skolni.jidelna@zskrizova.cz