Družina

 Kontaktní telefon: 565 598 277

 

  ŠKOLNÍ DRUŽINA  - PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

 

Školní družina během letních prázdnin bude otevřena v tomto období:

26. 7. 2021 - 30. 7. 2021               provozní doba           6:00 - 15:30 hodin

  2. 8. 2021 -   6. 8. 2021               provozní doba           6:00 - 15:30 hodin 

 

Informace pro rodiče:

 • První den doprovodí přihlášené dítě rodič a domluví si s paní vychovatelkou podrobnosti ohledně příchodu a vyzvedávání dítěte ze školní družiny.
 • Při příchodu je nutné zazvonit na zvonek školní družiny, poté bude dítěti otevřeno videotelefonem.
 • Testování bude probíhat antigenním testem první den dítěte ve školní družině. Pokud bude mít dítě potvrzení o provedeném testu, testovat se nebude.
 • Děti musí mít s sebou do školní družiny přezůvky, oblečení vhodné na vycházky a sport, pití, svačinu.
 • Program bude probíhat podle aktuálního počasí, ale převážně venku na školním hřišti nebo na vycházce. V případě špatného počasí budou děti v prostorách školní družiny.
 • Na oběd budou děti odcházet v doprovodu vychovatelky do školní jídelny v 11:30 hodin.
 • Pokud si rodič po dohodě s vychovatelkou vyzvedne dítě před obědem, poplatek za oběd se nevrací.
 • Pokud rodič zaplatil zálohu ve vyšší částce, bude mu přeplatek vrácen první den při příchodu do školní družiny.

 

          Mgr. Jana Nováková Hotařová                                                                                                                             

                    ředitelka školy 

 

 

INFORMACE PRO RODIČE

 • provoz ŠD bude zahájen 1.9. od 6,00 do 16,00 hodin.
 • žáci, kteří chodili do ŠD v přechozím školním roce a budou v docházce pokračovat, obdrží zápisní lístek od své třídní učitelky, který odevzdají vyplněný v družině. Platební podmínky souhlasem k inkasu jsou většinou nastavené  (k  20. dni v měsíci).
 • Noví zájemci o ŠD si vyzvednou přihlášku v družině.
 • Rodiče žáků I. a 0. třídy obdrží přihlášku při slavnostním zahájení školního roku.

Platbu si nastaví souhlasem k inkasu u svého peněžního ústavu a bude provedena poprvé k 20. 9. za měsíc září a říjen. Jako variabilní symbol použijte identifikační číslo dítěte.

 

Vedoucí školní družiny Kontakt
Renáta Simbartlová renata.simbartlova@zskrizova.cz

 

Vychovatelky Kontakt
Zuzana Dubova zuzana.dubova@zskrizova.cz
Leona Nováková leona.novakova@zskrizova.cz

 

 

 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Kontakty

Základní škola Jihlava

Křížová 33, příspěvková organizace
Křížová 1367/33
586 01 Jihlava

Datová schránka: 2nmmm7j

Vedení školy:

Ředitelka:
Mgr. Jana Nováková Hotařová
Tel.: 565 598 200
E-mail:  jana.novakova@zskrizova.cz

Zástupkyně ředitelky:
Mgr. Lenka Picková
Tel.: 565 598 201
E-mail: lenka.pickova@zskrizova.cz

 

Ekonomka školy:
Hana Hudecová
Tel.: 565 598 205
E-mail: ekonomka.skoly@zskrizova.cz


Školní jídelna:

Vedoucí školní jídelny: 

Radek Vitouš
Tel.: 565 598 280
E-mail: skolni.jidelna@zskrizova.cz